Turniej

19 tekstów – auto­rem jest Tur­niej.

Mil­cz słowami;
Mów czynami. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 kwietnia 2012, 13:20

Nie ma cho­rych słów, są tyl­ko cho­re interpretacje... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 kwietnia 2012, 12:47

Krop­ka to naj­cenniej­szy znak in­terpun­kcyj­ny życia - po­kazu­je miej­sce początku i końca etapów życia. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 kwietnia 2012, 12:56

Końce również by­wają trud­ne - nie wszys­tko kończy się vic­to­rią - ale zaw­sze uczą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 kwietnia 2012, 15:57

Nie marz o przyszłości,
bo codzien­ność jest pod­stawą jutra. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 kwietnia 2012, 13:30

Mędrzec w ciszy ducha wysłucha głupca;
Głupiec wyśmieje mędrca nim ten zacznie mówić. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 kwietnia 2012, 12:48

Czar­na dziura myśli i ser­ca - tam tra­fiają oso­by od­sta­wione na prze­ciw­stawną bocznicę nasze­go życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 kwietnia 2012, 16:53

Ro­zumienie słów nie jest równoz­naczne z ro­zumieniem ludzi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 kwietnia 2012, 11:30

Iro­nia to skom­pli­kowa­na banalność. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 kwietnia 2012, 18:08

Za­pom­nieć nie znaczy wybaczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2012, 14:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność